… بدون شرح

به راستی جهان بدون جنگ دور از تصور است . به راستی صلح فقط یک کلمه است . می گویند جنگ پایان یافته و اوضاع آرام است …  به این سایت سری بزنید و چهره جنگ را ببینید . بدون شک از این فبیل وقایع باز هم تکرار خواهد شد . شاید در گوشه ای دیگر از جهان ، شاید همین حالا …   http://islamway.com/gaza/gallery

جشنواره تئاتر یا جشنواره بالن ها ؟

نفهمیدم … هرچه فکر کردم نفهمیدم … ! خوشحال شدم که در کرمان می خواهد جشنواره بالن ها برگزار شود . اما دقت که کردم دیدم نه . این ایده یک طراح بزرگوار است که برای جشنواره تئاتر استانی اجرا شده و نه مفهومی دارد و نه هیچ ارتباطی با موضوع …وحال چرا دوستان انجمن نمایش که خود از حوزه هنر و هنرمندان محسوب میشوند چنین کار ضعیفی را پذیرفتند خود سوال دیگری است ؟ بیل بوردی که تا دقت نکنی و متن آن را نخوانی از موضوع چیزی دستگیرت نمی شود،  به هرحال بیل بورد نصب شده برای جشنواره تئاتر استانی خبر ازضعف هنر گرافیک در کرمان و دخالت هر فردی در این حوزه  می دهد . طراح محترم هم که یا از حوزه نمایش است که جایگاه هنر نمایش در کرمان را میتوان از کارهای انجام شده حدس زد و یا از حوزه تبلیغات که به مدد اداره ارشاد  از دوستانی است که هیچ اطلاعاتی در این حوزه ندارد اما مجوز گرفته و فعالیت میکند . به هرحال اگر فرصت دارید و بیل بورد جشنواره تئاتر استانی هم هنوز نصب است ، کمی به آن دقت کنید تا متوجه شوید فاصله ما را با آنچه در شهرهای دیگر در جریان است .

یوزارسیف در کرمان

بازیگر تازه کاری  که نه چندان خوب بازی می کند و نه کارنامه پرباری دارد حالا شده وسیله درآمد عده ای که میخواهند جنگ شادی برگزار کنند . نمی دانم یوزارسیف در حضور خود چه خواهد کرد و چه کار سرگرم کننده ای به خورد مردم میدهد و نمی دانم او در این حضور چقدر طلب پول کرده ، اما واقعا ما کرمانی ها مردم بدبختی هستیم که به دلیل نداشتن هیچ سرگرمی یا یک مکان تفریحی خوب و یا برنامه فرهنگی و هنری مناسبی ، این گونه برنامه هایی را برایمان تدارک می بینند . به هر حال مطمئن باشید یوزارسیف به کرمان نیامده اول حساب بانکی اش را چک میکند و بعد در صورت واریز شدن مبلغ قرارداد به کرمان می آید ، به روی سن میرود و من کرمانی هم از آن پائین دستی برایش تکان میدهم و مسئله به خوبی و خوشی پایان میپذیرد . دوستی میگفت احتمالا مسابقه ای هم  تحت عنوان (دست برون) با حضور یوزارسیف در بین حضار برگزار خواهد شد .

آقازادگی ….

چند روز پیش در راهروهای اداره معظم ارشاد شنیدم که یکی از این آقازاده ها که هنوز سنی هم ندارد ، پس از اینکه در گزفتن مجوز  تاسیس کانون آگهی و تبلیغات به دلیل عدم تخصص و آشنایی با مقوله تبلیغات به در بسته خورده با تلاش بابا و سفارش دوستان بابا و دستور جناب رئیس مجوز موسسه فرهنگی وهنری گرفته و توانسته اند به مجموعه ارشاد یک دهن کجی بزرگ کنند. مبارک  است … !  اما موضوع مهم برای من ، نه آن آقازاده است و نه آن آقا که همه اصول را زیر پا گذاشته اند و با روابط کار خود را به سرانجام رسانده اند که بدون شک هیچ چیز تازه و تعجب برانگیزی  نیست . چون از نظر من ، آدمی که بدلیل نداشته های فراوان خود به روابط و توصیه های دیگران دل می بندد تاریخ مصرف کوتاهی دارد و خیلی زود محو می گردد . اما آنچه که اینجا مهم است سیستم اداره ارشاد است که چون اداره امور تبلیغات به فردی مجوز نمی دهد اداره امور فرهنگی دست به کار می شود و بدون هیچ بررسی ، مجوز موسسه فرهنگی وهنری را که گرفتن آن حداقل یکسال طول میکشد برای این فرد صادر می کنند. نمی دانم دوستان هیچ فکر کرده اند که چه بسیار افرادی متخصص تری هستند که به خاطر نداشتن همین روابط غلط مسیر زندگیشان تغییر میکند. به نظر شما معنای عدالت چیست ؟

میهمانان سوئیس

حتما شما هم مثل من شنیده اید که هفته فرهنگی ایران ( کرمان ) در سوئیس بر پاست . که خیلی هم خوب است و جالب …! اما اینکه چه کسانی برای برگزاری این هفته فرهنگی به سوئیس رفته اند جای تامل دارد . در چند روز اخیر اسامی کسانی را شنیده ام که بسیار جا خورده ام .آدمهایی که نه از جنس فرهنگ هستند و نه از جنس کرمان ، سعی می کنم در آینده نزدیک نام و سمت این دوستان را برای شما بگویم تا خود قضاوت کنید .