مصاحبه با مجتبی احمدی در هفته نامه کرمانشهر.شماره ۴۰۳٫ ۱۰ دیماه ۹۲

مجتبی یزدان پناه یکی از داورن بخش پوستر و تصویر سازی سوگواره فرهنگی مذهبی رباب بود.به همین بهانه با او به گفتگو نشستم .اما حرفهایمان از موضوع سوگواره فراتر رفت و به انتقادهای او از آن چه در منظر شهری کرمان دیده می شود رسید.مطالبی که به گفته ی خودش بارها در وبلاگش مطرح کرده است. البته انتقادهای او اگرچه تند وتیز است ،اما رنگ وروی آگاهی و دلسوزی دارد.

یزدان پناه کارشناس ارشد پژوهش هنر ، دانشجوی دکتری همین رشته و عضو هیات علمی دانشکده ی هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان است . این مدرس هنر و گرافیک عضویت انجمن طراحان گرافیک ایران ، انجمن تبلیغات و بازاریابی ایران و ریاست انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی استان کرمان را هم در کارنامه ی فعالیت های هنری خود دارد و یکی از موسسان نگارخانه بوتیا کرمان و صاحب امتیاز کانون آگهی و تبلیغات بوتیا نیز بوده است . ادامه خواندن “مصاحبه با مجتبی احمدی در هفته نامه کرمانشهر.شماره ۴۰۳٫ ۱۰ دیماه ۹۲”

فکر جمعی فرش را از این بیماری نجات می‌دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه باهنر کرمان:
جایگاهی ویژه برای فرش در سازمان میراث فرهنگی تعیین شود
فکر جمعی فرش را از این بیماری نجات می‌دهد

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا / ۷ اردیبهشت ماه ۸۹

عضو هیأت علمی دانشگاه باهنر کرمان گفت: در صورت الحاق شدن فرش به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید جایگاه ویژه‌ای حتا در سطح معاونت برای آن تعیین شود و در این سیستم نباید بخش تجاری فرش را فراموش کرد.

ادامه خواندن “فکر جمعی فرش را از این بیماری نجات می‌دهد”

شهر من زیبا نیست

مصاحبه با روزنامه بام کویر / شهر من زیبا نیست (نگاهی به وضعیت ظاهری شهر کرمان) / سیما کارآموزیان                                     سایت http://www.kn.blogfa.com

کرمان قدیم شهر زیبایی بوده است. بناهای تاریخی که امروز به وجود آن‌ها در شهرمان می‌نازیم گواه این ادعا هستند. کرمان قدیم آن‌قدر زیبا بوده که امروز هر که به کرمان می آید به اعتبار بناها و آثار تاریخی گذشته می‌آید. اما این شهر زیبا امروز وضعیتی پیدا کرده که رو به نازیبایی بیشتر می‌رود تا زیبایی که عوامل متعددی در این روند نقش داشته‌اند.

ادامه خواندن “شهر من زیبا نیست”

اهداف همایش صنایع دستی نامشخص است

مصاحبه با روزنامه همشهری به مناسبت همایش بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سایت http://www.hamshahrionline.ir
مجتبی یزدان پناه کارشناس صنایع دستی:اهداف همایش صنایع دستی نامشخص است .ایسنا:اهداف و سطح همایش بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشخص نیست، بنابراین موفق نخواهد بود و تنها یک گردهمایی با حضور دوستان است.«مجتبی یزدان پناه» کارشناس صنایع دستی اظهار کرد : تاکنون خط مشی و اهداف این همایش شفاف و مشخص نبوده و در گذشته نیز فراخوانی نداشته اند و تنها مهمان های آن اعلام شده اند بنابراین وضعیت آن مشخص است.